Alates 30. novembrist 2015 jõustus  „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning nõuded kohaliku algatusrühma, kohaliku arengu strateegia ja strateegia rakenduskava kohta.
Link määrusele: Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine kehtiv alates 31.08.2018

Seletuskiri maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eelnõu juurde