Hindamiskomisjoni  koosseis:

Põhiliikmed:            

Margus Paalo - komisjoni esimees
Lauri Jalonen                                    
Maria Malva    
Olga Batluk                        
Imbi Mets
Andrea Eiche                          

Ivika Maidre

Asendusliikmed:
                     
Käärt Aru

Hindamiskomisjon on kinnitatud 26.06.2019 Üldkoosoleku otsusega. Hindamiskomisjon valitakse kolmeks aastaks.

Hindamiskomisjoni moodustamine ja töökord

Hindamiskriteeriumid:

I TEGEVUSSUUND: Kala, vesiviljelus, mereressursside väärindamine ja turustamine
II TEGEVUSSUUND: Tegevuste mitmekesistamine
III TEGEVUSSUUND: Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine
IV TEGEVUSSUUND: Koelmualade taastamine
V TEGEVUSSUUND: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine