Kutselise kaluri kalapüügiloa taotlusi järgmiseks aastaks saab esitada 1. detsembrini.

Loa saamiseks esitatakse loa andjale paberkandjal või elektrooniliselt avaldus:
Avaldus kaluri kalapüügiloa saamiseks (pdf.)
Avaldus kaluri kalapüügiloa saamiseks (doc)


Taotlust saab esitada :
  •  igal tööpäeval:
Kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroos
Väike-Paala 3,
11415 TALLINN
telefon: 679 6927
  • etteregistreerimisel piirkondlikus keskuses:
neljapäeval Ida-Virumaal: Viru 5a (kabinet 57), 41589 Jõhvi, tel 514 5627

reedel Lääne-Virumaal: Võidu 38, 44313 Rakvere, tel 514 5627
  • paberkandjal ametipostiga aadressil:
Kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo
Väike-Paala 3,
11415 TALLINN
  •  e-maili teel digiallkirjastatult aadressile:
 leo.bergstrom@agri.ee
  •  elektrooniliselt läbi kalanduse infosüsteemi (kellel on olemas KIS kasutusõigus/paroolid):
 https://kis.agri.ee/
avaldused > kaluri kalapüügiloa avaldus/kalalaeva kalapüügiloa avaldus>lisa avaldus

* * *
Rannakaluri 4 kutsestandardi kursused


Hiiumaa Ametikool ja Eesti Kalurite Liit on omavahelise koostöö tulemusena jõudnud rannakaluri kutseeksami läbiviimise korra muudatuseni.
Selle alusel on alates märtsist 2016 Rannakalur, tase 4 kutseeksami sooritamiseks kohustuslik läbida Hiiumaa ametikooli kutseeksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Kutsestandardi Rannakalur, tase 4 põhjal valminud koolituse õppekavaga saab tutvuda SIIN.

Koolitusele järgneva kutse taotlemise protsessi kohta saab täpsemat teavet leheküljeltwww.kalurikutse.ee
* * *