***

Avalik einemine - esitlus Janek Tuttar

***

03.03.17 Keskkonnaministeeriumis toimunud partnerpäeva kalanduse töötoa ettekanne.

***

„Toiduhügieen kalatoodete käitlejale" esitlusmaterjalid (21.10.2016.a, Rakvere)
 

Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor - Toiduhügieen
 


„Kudealade ja kalavarude hetkeseisust ning tulevikuvaatest“ esitlusmaterjalid (12.10.2016.a, Aseri)
 

Kalavarust Soome lahes - Redik Eschbaum

Lõhe ja meriforelli seisundist Soome lahes - Martin Kesler

Jõesilmust - Meelis Tambets

                                                                            ***

VRKÜ infopäev projektitoetuste taotlejatele 4 – 5. oktoobril 2016"Toiduseaduse sätted" esitlusmaterjalid (27.09.2016  Rakvere)

Tiina Hiis, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna loomse toidu büroo juhataja -

Kala käitlemise erinevad võimalused

Ain Zereen, Veterinaar- ja Toiduameti turukorralduse büroo juhataja

Tarbijate teavitamine

Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühisest korraldusest

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

Toidualase teabe esitamise nõuded

Teabepäev (04.06.2015, Rakvere)

Kala käitlemise käsiraamatu tutvustus, Loreida Timberg, TTÜ Eesti Mereakademia 04.06.2015 Rakvere