Kalapüük:

Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2023. aastal

Püügipäevikulehe veergu 5 märgitavate püügivahendi tüüpide koodid

Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded

Kalapüügiseadus

Kalapüügieeskiri

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri

Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta

Meresõiduohutuse seadus

Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise

Töötlemine ja turustamine:

Toiduseadus

Kalandusturu korraldamise seadus

Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded