Koostööprojekti nimetus: „Peipsi ja Virumaa kalanduspiirkondade arendamine Bulgaaria ja Rumeenia näitel“ - tulemusaruanne