Koostööprojekti nimetus: Gotlandi õppereis

Koostööpartner: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja esindajad.

Koostööprojekti periood: õppereis toimus perioodil 8. – 14. oktoober 2022.a.

Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on saada nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi Gotlandi kalanduspiirkonnas kalandusega seotud toodete ja teenuste väljatöötamisest, tootmisest ja turundamisest; rannikuturismi teenuste turundamisest; ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vahelise töö ja koostöövõrgustike toimimisest.

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 7 isikut MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu piirkonnast.

Osalejad said ülevaate Gotlandi kalanduspiirkonna arendamisest ning toimimisest. Tugevnesid Virumaa ja Peipsi kalanduskogukondade omavahelised suhted.